Heeft u informatie die voor Millingse ondernemers relevant is? Neem graag contact met ons op.


Welkomst bord

Plaatsing van evenementen op de welkomst borden bij de ingang van het dorp

Graag mailen naar info@millingseondernemers.nl

Visie ruimtelijke ordening, centrumĀ  Millingen aan de Rijn

Klik op onderstaande link voor de presentatie:
Visie verbeteren ruimtelijke kwaliteit Millingen