Heeft u informatie die voor Millingse ondernemers relevant is? Neem graag contact met ons op.


Welkomst bord

Plaatsing van evenementen op de welkomst borden bij de ingang van het dorp

Graag mailen naar info@millingseondernemers.nl