Al meer dan 35 jaar….

De M.O.V. is opgericht op 14 februari 1978 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel centraal Gelderland onder nummer 40144505.

Doel

De vereniging heeft ten doel de zakelijke belangen te behartigen van haar leden, voorzover deze belangen van gemeenschappelijke aard zijn.

Doel te bereiken door…

Het bevorderen van contact, het beraad en de samenwerking tussen de leden van de vereniging.

Onze vereniging kent leden, ereleden en rustende leden. Met deze laatste categorie wordt bedoeld ondernemers die gestopt zijn maar toch graag op onze gezellige ondernemerscafés, die we vier maal per jaar organiseren, blijven komen. Behalve het gezellig samenzijn op deze avonden proberen wij ook steeds een of meerdere sprekers uit te nodigen die dan een presentatie houden over een actueel onderwerp. Het doel is om als Millingse ondernemers met elkaar te spreken over gezamelijke belangen en uitdagingen waar zij voor staan.