Project Description

Kenmerkend voor ons bedrijf, is de uiterst flexibele organisatie met korte communicatielijnen en de goede onderlinge samenwerking. Er heerst een sterk “van den Berg” gevoel.
Het team volgt de uitgezette lijnen en zet zich voor 100% in.Wij zijn in staat ten allen tijde snel en adequate te reageren op bijvoorbeeld calamiteiten.
Wij spreken onderling vaak over de handhaving van de cultuur, waarbij de opdrachtgever en de daarmee samenhangende kwaliteit van de dienstverlening voorop staat.Wij staan achter ons product en leveren wat u van ons verwacht.
Door het gebruik van duurzame materialen en zoveel mogelijk biologisch afbreekbare middelen, dragen wij een steentje bij aan de milieuproblematiek.
Daarnaast beperken wij de hoeveelheden schoonmaak en onderhouds-middelen tot een minimum en werken wij graag mee aan gescheiden inzamelingssystemen van afval.

Adres:

Molenveld 6
6566 CK Millingen aan de Rijn

Email:

info@martvandenberg.nl

Telefoon:

+31 (0)481 43 22 00

Website:

www.martvandenberg.nl