Project Description

Voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs is het lastig om thuis geheel zelfstandig aan het huiswerk te werken. Zij ondervinden problemen met plannen en organiseren of vinden het gewoonweg moeilijk om aan de slag te gaan. Vaak hebben deze leerlingen wel voldoende talenten in huis maar ontbreken de (studie)vaardigheden en de motivatie om gestructureerd aan het huiswerk te werken. Deze leerlingen willen wij graag ondersteunen in hun leerproces.

We vinden het belangrijk om voor iedere leerling persoonlijke aandacht te hebben. Om deze aandacht ook daadwerkelijk te kunnen geven werken we met één begeleider per 7 leerlingen. Ons doel is om leerlingen studievaardigheden aan te leren zodat ze uiteindelijk zelfstandig hun huiswerk kunnen plannen, de motivatie hebben om zich hier ook aan te houden en natuurlijk om betere schoolresultaten te behalen. Dit geeft de leerling zelfvertrouwen waardoor er vertrouwen kan zijn in het verdere studieverloop.
Foto met jongen
Huiswerkbegeleiding is voor iedereen die:
– huiswerk plannen moeilijk vindt
– moeite heeft met het maken van een lange termijn planning
– ergens terecht wil kunnen met vragen m.b.t huiswerk
– het lastig vindt om thuis zelfstandig aan de slag te gaan
– thuis geen rustige plek heeft om te studeren
– het nieuwe schooljaar goed van start wil gaan
– het prettig vindt om onder begeleiding te werken

Adres:

Prinses Margrietstraat 22
6566 BZ Millingen aan de Rijn

Email:

info@studiesterk.nl

Telefoon:

+31 (0)6-12601470

Website:

www.studiesterk.nl