Afmeldingsformulier

Er wordt geen teruggave van lidmaatschapsgeld over het lopende verenigingsjaar gedaan.